Werkkapitaal financieren

Werkkapitaal

Als ondernemer doe je elke dag betalingen. Je koopt voorraad in, je betaalt je personeel salaris en je moet je leveranciers betalen. Om elke dag aan je financiële verplichtingen te kunnen voldoen is een toereikend werkkapitaal van belang.

Er zijn verschillende financieringsvormen die jou als ondernemer kunnen helpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een krediet, factoring of Sale and Lease Back. Benieuwd naar welke mogelijkheden er voor jou zijn? Neem dan contact met ons op! 

Financieringsvormen

Krediet

Met een krediet heb je de mogelijkheid om rood te kunnen staan op je zakelijke rekening of om geld op te nemen van een voor jou gereserveerde kredietfaciliteit. Hiermee creëer jij financiële ruimte voor jouw bedrijf. Je kunt dan te allen tijden gebruik maken van het krediet.

Gebruik jij het krediet niet dan betaal jij altijd een kleine vergoeding voor het aanhouden van het krediet. Daarnaast betaal jij rente over het daadwerkelijke bedrag dat je rood staat of hebt opgenomen. 

Factoring

Bij factoring verkoop jij je facturen aan een factoringbedrijf, of geeft deze als onderpand. Het factoringbedrijf betaalt jou het factuurbedrag uit minus de vergoedingen die zij in rekening brengt. Hiermee kan jij vaak dus zelf bepalen welke factuur(waarde) jij doorverkoopt en dus ook hoeveel gebruik jij wil maken van externe financiering.

Heb jij genoeg liquide middelen en maak je geen gebruik van de factoring? Dan betaal jij dus ook niet of nauwelijks een vergoeding. Er zijn verschillende factoringvormen beschikbaar, waarover wij jou graag informeren.

Sale and Lease Back

Soms heb je net geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen en blijkt dat je achteraf toch wat tekort komt voor overige lasten of verplichtingen.

Een passende mogelijkheid kan dan zijn om jouw bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld een machine) te verkopen aan een leasemaatschappij, om het bedrijfsmiddel vervolgens weer terug te leasen. Jij hebt dan nog steeds dezelfde bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld om je productieproces gaande te houden.

Je betaalt ‘jouw’ machine dan per maand af en hebt in ruil daarvoor direct liquiditeit beschikbaar.